Impresszum

impressumTartalomért felelős:
AURELIUS BETA Ingatlanforgalmazó és Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1

Ügyvezetés
Thomas Mayer
T +36(92)510 118
M info(at)aurelius-beta.hu

Cégjegyzék szám
Cg. 01-09-282715

Használati feltételek, jogi nyilatkozat

A honlap eredeti szerkezete, külalakja, tartalma az Aurelius Beta Kft szellemi tulajdona, jogi védelem alatt áll. A honlap hang és vizuális tartalma bárki által szabadon felhasználható, idézhető a hivatkozás feltüntetésével – feltéve, hogy a további felhasználás nem üzleti, kereskedelmi célból történik és a forrás feltüntetésre kerül. A másodközlésnek meg kell felelnie a sajtóról szóló 1986. évi II. tv, a Büntető Törvénykönyv, a Polgári Törvénykönyv, a Szerződi jogról szóló törvények megfelelő paragrafusainak. A honlapon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják és semmilyen módon nem kötik az Aurelius Beta Kft.-t. A honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának. Az Aurelius Beta Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa. A honlapon elhelyezett linkekkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért az Aurelius Beta Kft.-t semmiféle felelősség nem terheli.

 

A felelősség kizárása

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A honlap használatával Ön elismeri, hogy azt csak saját felelősségére teszi. Az Aurelius Beta Kft. nem vállal semmilyen felelősséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett / elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban. A Kft. kizár minden felelősséget, amely a program használatából, esetleges hibájából illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

Az Aurelius Beta Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségekért a felelősséget az Aurelius Beta Kft. kifejezetten kizárja.

 

Adatvédelem, adatkezelési és felelősségi nyilatkozat

Az Aurelius Beta Kft. a jelen honlapon a kapcsolatfelvétel sikere érdekében adatokat kér be az érdeklődőktől. A kapcsolat felvételi adatlap útján bekért adatokon kívül egyéb (így például a bejelentkezés helyére, a bejelentkezéskor használt szoftverek típusára vagy a bejelentkezés időpontjára utaló) adatokat semmilyen módon nem gyűjt és szerez meg. A Kft., bár minden tőle elvárhatót megtesz a kapcsolat felvételi eljárás során rögzített adatok titokban maradásáért, nem felelős az adatok esetleges hardver- vagy szoftverhiba miatti nyilvánosságra kerüléséért. A Kft. minden tőle elvárhatót megtesz a kapcsolat felvételi rendszer működésének biztosításért, de nem felelő azokért a károkért, amelyek az adatközléssel, regisztrációs oldalakkal összefüggésben, azok működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késelemből erednek, illetve az adatközlő, regisztrációs oldalakon megtalálható adatok, információk bárki által történő illetéktelen megváltoztatásával következnek be.

 

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: EDIS GmbH
Székhely: A-8010 Graz, Hauptplatz 3
E-mail cím: support(at)edis.at